Antwoord op vragen over scheiden

Samen weten we meer over scheiden.

wij zijn niet getrouwd en hebben geen samenlevingscontract en willen uit elkaar, wat moeten wij regelenna jaren bijzonder fijn samengewoond te hebben scheiden onze wegen zich en wij vragen ons af hoe we het samenlevingscontract kunnen ontbinden.wij zijn gescheiden en ons huis staat te koop. Waarschijnlijk blijven wij met een restschuld zitten want de opbrengst van de woning is minder dan de hypotheekschuld. Mijn...ik heb gezien dat mijn ex is ingetrokken bij een andere man, kan ik nu meteen stoppen met belaten van alimentatie?na een vervelende periode van ruzies en discussies zijn wij eindeliojk gescheiden enh is voor mij het boek dicht. Wat ik niet weet is, hoelang moet ik mijn...


Copyright © 2019 Triggerme BV